Heden & Verleden
TETRODE (en Tetterode, Tetro, Tetteroo en Tettero)
Langs de 50 km lange duinrand bij Haarlem ontstonden vanaf het jaar 1000 na Chr. ontginningen met namen zoals Berkenrode, Ipenrode, Eikenrode en Boekenrode.
Tussen deze namen bij Haarlem treft men alleen nog op zeer oude kaarten van vòòr 1650
de naam TETRODE (en Tetterode, Tetro, Tetteroo en Tettero) aan. Tetrode was niet genoemd naar een boom. Tet betekent waarschijnlijk riet en rode komt van rooien.
Geschiedenis
Tetrode
O p l e i d i n g s s c h o o l
Terug naar boven
aangeboden door Evelien Duvivier
foto: Harry Klein
Bron:
De geschiedenis van Tetrode van marceltettero
Tetrode was een nederzetting en waarschijnlijk een jachtslot van de familie Tetrode. De exacte plaats van dat jachtslot is niet precies te zeggen, zeker is dat de voormalige buurtschap Tetrode ligt op de plaats waar nu het dorp Overveen is gelegen. Overveen is gemeente Bloemendaal. Het gemeentewapen van Bloemendaal draagt nog steeds de kenmerken van het betreffende familiewapen.
Het chique uit 1911 daterende onderkomen voor niet onbemiddelde ouden van dagen
"Huize Duinrust" werd na de tweede wereldoorlog aangekocht door de Rijksgebouwendienst en ingrijpend gerestaureerd en verbouwd tot ziekenhuis;

Het Marine Hospitaal Overveen (MHO) werd in 1948 officieel in dienst gesteld.
De danmalige (in 1972) directeur -geneesheer A.I.Perquin vond de opleidingen een storend element in de dagelijkse gang van zaken in het hospitaal.
Voor de officiële opening ging hier al in oktober 1947 de eerste opleiding tot Marine Ziekenverpleger van start. Deze opleiding was zeer beperkt en duurde slechts zes maanden. Alleen op die manier was het mogelijk de enorme tekorten op schepen en inrichtingen zo snel mogelijk op te vullen. Dat halve jaar scholing in Overveen leverde echter al heel wat meer resultaat op dan de lessen in de jaren ervoor.
Bron:
Hic in portu navigas; 42 jaar Marine Hospitaal Overveen.
Na de Tweede Wereldoorlog werden in eerste instantie twee opleidingen gegeven in het
Royal Naval Hospital in Liverpool. Dit was een noodopleiding waarmee geselecteerde leerling-verplegers welkome hulp konden bieden aan overbelaste beroepsverplegers. Tevens werd in 1945 een begin gemaakt met een drie maanden durende opleiding voor beroepsschepelingen tot verpleger. In 1946 trok de Koninklijke Marine haar opleidingen uit Engeland terug en zette ze voort bij de ziekenboegen in Nederland. Dit bleek geen succes te zijn. De medische leiding was overbelast en had wel iets beters te doen dan ziekenverplegers op te leiden. Gezien de situatie werd er met een volgende opleiding gewacht tot het Marine Hospitaal kon worden ingeschakeld. Dit gebeurde dus in 1947 toen het gebouw nog maar amper in gebruik van de zeemacht was. De lessen werden gegeven in een leslokaaltje naast de kapel.
Van 1947 tot 1950 duurden de opleidingen zes maanden. Daarna bleek het personeelstekort niet meer zo chronisch en liet toe dat de scholing het noodzakelijke half jaar langer in beslag zou nemen. Inmiddels waren ook de eisen vastgesteld om te kunnen worden bevorderd. Wanneer de ziekenverpleger in aanmerking kwam voor de korporaalsrang moest hij eerst vier maanden stage in het ziekenhuis lopen. De korporaal mocht zijn sergeantstreep pas dragen na een stage van zes maanden.
Ten slotte.

Het Marine Hospitaal te Overveen werd op 31 mei 1990 officieel gesloten. Er waren geen patiënten meer, maar de opleidingsschool functioneerde nog een klein jaartje door in het nadetachement.

De opleiding tot ziekenverpleger verhuisde vervolgens naar het OCMGD (Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten) in de Korporaal van Oudheusden Kazerne (KvOK) in Hilversum (Hollandsche Rading). Dit is het voormalige Marine Opleidings Kamp (MOK). Het opleidingscentrum is nu "paars" en valt onder DICO.

Sinds de start van de opleiding tot Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV) in 1998 worden Marine ziekenverplegers hetzelfde en samen met hun collega's van de andere krijgsmachtdelen opgeleid.

Vanaf 25 augustus 2003 gebeurt dat als vanouds weer in Tetrode.

Alle gebouwen op de KvOK krijgen een naam; dit keer was lesgebouw 11 aan de beurt.

In een eerder stadium was er op hetzelfde terrein maar tegen een ander gebouw al een andere naam tegen de buitenmuur bevestigd:
Er stond een leegstaande vervallen villa op het terrein van het MHO, ideaal dus om er een school van te maken en er de ziekenverplegers in opleiding onder te brengen.
Het pand krijgt de naam Tetterode toebedacht. De burgemeester van Bloemendaal wijst erop dat de naam historisch gezien onjuist is. Op 25 januari 1973 wordt dan ook niet Tetterode maar "Tetrode" Opleidingsschool Ziekenverplegers Koninklijke Marine officieel geopend. Vanaf die tijd werden alle beroeps-ziekenverplegers van de KM opgeleid in de voormalige villa.
Bron:
Haarlemse Koerier 17 januari 1973. Hierin staat het navolgende bericht:
"Opening Tetterode.

OVERVEEN Op donderdagmiddag 25 januari, om twee uur, zal de nieuwe opleidingsschool voor ziekenverplegers van de koninklijke marine, "Tetterode" officieel worden geopend door schout-bij-nacht F.H.Heckman, vlagofficier personeel. Het huis Tetterode aan de Zijlweg 17 is grondig gerestaureerd, nadat het lange tijd had leeggestaan. Daarvoor werd de villa bewoond door de huisarts J.A.Hollander, die destijds de praktijk overnam van de inmiddels overleden G.C.J.Bos. Dokter Bos was de man van een van Nederlands grootste zangeressen, Jo Bos-Vincent, die thans in Bentveld woont. In de bezettingstijd gaf zij in dit huis in het geheim menigmaal een concert, waardoor in die cultuurloze tijd velen uit deze omgeving van haar (zang-)kunst konden genieten."
Voor meer geschiedenis over de regio: De geschiedenis van Tetrode door Marcel Tettero
foto: Harry Klein
Rijksmonument Huize Tetterode Overveen
O p l e i d i n g s s c h o o l   T e t r o d e    -  M H O
Copyright © Reüniecommissie Marine Hospitaal Overveen,
by Klepsoft 1985