H e t   M a r i n e   j a r g o n
De Koninklijke Marine mag dan gerekend worden tot één van de modernste bedrijven ter wereld, toch is het een bedrijf met eeuwen oude tradities. Die bestaan uit gewoonten, gebruiken, uitdrukkingen en ongeschreven regels. Sommige stammen nog uit de tijd van de
Republiek der Zeven Provinciën.

Technisch en ook maatschappelijk zijn er sinds die tijd veel
dingen onherkenbaar veranderd, maar andere zijn gebleven om de simpele reden dat ze nog steeds als zinvol worden ervaren.

Wie zich echt thuis wil voelen bij de marine moet niet alleen op de hoogte zijn van de formele regels, maar ook met de geërfde tradities die nog steeds voortleven en die de sfeer en leefwijze bij de marine mede bepalen.

Hieronder volgen een aantal uitdrukkingen die bij de marine gebruikt worden:
Terug naar boven
Copyright © 1985 by Klepsoft         e-mail: contact@marinehospitaal.nl
Marinejargon     R e ü n i e s i t e   -  M H O
De vlag bevestigen aan de hijslijn
Aanslaan
Achterzeilen
Het schip missen als het naar zee vertrekt
Admiraal
Opperbevelhebber. Het woord is afkomstig uit het Arabische
‘emir al mar’, wat generaal ter zee betekent. Het woord is ten tijde van de kruistochten in de scheepstaal opgenomen
( bron: van baroe tot branie, Fré Harmsen, Bonneville bv Bergen, 1991 )