U kunt mee, nagenieten of voorgenieten via het menu
"Foto's" / "Alle foto's in jAlbum"
Volg ons ook op                    wordt vriend van de          "Reüniecommissie Marine Hospitaal Overveen"
Op woensdag
Natuurlijk gaan we door!
Terug naar boven


de

8e MHO Reünie

woensdag

12 oktober 2022
Weer in de Marinekazerne Amsterdam !!!!
Let op de foto en de datum komt in beeld!
Copyright © 1985 by Klepsoft


12 oktober 2 0 2 2
Er is dus nog geen uitnodiging tot inschrijving maar een vooraankondiging van de geplande datum. Noteer 12 oktober 2022 vast in uw agenda om te voorkomen dat u de reünie moet missen door een andere afspraak.

We gaan u zoveel mogelijk digitaal informeren. Alles wat wij u via de mail kunnen zenden geeft ons een besparing aan porti kosten, echter hebben niet al onze reünisten een mailadres en ook bleek bij de vorige reünie dat slechts 50% digitaal inschrijft.

Half mei hebben we een testmail gezonden aan de bij ons bekende adressen. Heeft u geen testmail ontvangen of U snapt er helemaal niets van en/of u heeft al vragen, stuur een e-mail via onze site naar contact@marinehospitaal.nl

Natuurlijk blijven wij met hen die niet digitaal willen of kunnen corresponderen via de papieren weg.

19 mei verzonden wij per mail een emailtest
aan ieder waarvan wij hoopten het juiste
e-mailadres te hebben.

07 juli verzenden wij per post
de vooraankondiging aan de reünisten
waarvan we geen e-mailadres hebben.                  
Rond 1 augustus verzenden wij per post  de uitnodiging aan de reünisten waarvan we geen mailadres hebben. Reünisten waarvan we wel een mailadres hebben ontvangen de uitnodiging in hun mailbox. Niet ontvangen hebben wij wel je juiste mailadres of zit hij niet in je spam box.       
Stortingen van de reüniebijdrage,
zonder het invullen van het inschrijfformulier geven geen garantie op een toegangsbewijs. Hiervoor moeten wij beschikken over uw actuele adresgegevens en die komen via uw bankgegevens niet duidelijk mee!
8e MHO Reünie      R e ü n i e s i t e   -  M H O