2 0 2 4   of   2 0 2 5   ? ?
U kunt mee, nagenieten of voorgenieten via het menu
"Foto's" / "Alle foto's in jAlbum"
Volg ons ook op                    wordt vriend van de          "Reüniecommissie Marine Hospitaal Overveen"
Hopelijk al weer in
Natuurlijk gaan we door!
Terug naar boven


de

9e MHO Reünie

in

2024  of  2025 ??
Weer in de Marinekazerne Amsterdam !!!!
Let op de foto en de datum komt in beeld!
Copyright © 1985 by Klepsoft

9e MHO Reünie      R e ü n i e s i t e   -  M H O
35ste jubileumjaar
35ste jubileumjaar