Inschrijfformulier introducé MHO  reünie  vrijdag 2 0 2 ?
Met de TAB toets
gaat u naar het volgende veld.
Introducé
Inschrijfnummer reünist :
Inschrijfnummer
introducé:
Dhr./Mw. :
Voornaam :
Voorletters &
tussenvoegsels
:
Achternaam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
Email
introducé :
Telefoonnummer :
Bij deelname aan de MHO reünie weet ik dat er foto's worden gemaakt en deze geplaatst worden op de reüniewebsite, in de fotoalbums op de site en op onze Facebookpagina.
Mijn persoonlijke gegevens worden / zijn opgenomen in de reüniedatabase maar ik weet dat zij niet zonder mijn toestemming aan derden worden verstrekt.
Ik geef mijn introducé op voor deelname aan de 8e MHO reünie vrijdag 202?,
en maak de bijdrage € 17,50  per persoon (dus € 35,= wanneer ik met een introducé kom)
omgaande over op gironummer NL27 INGB 0008 4898 47 t.n.v. de RC MHO.
Copyright © 1985 by Klepsoft             e-mail: contact@marinehospitaal.nl
Bijgewerkt 19 januari 2018
Klik hier om terug te gaan naar de homepage