Handleiding inschrijfprocedure.
Om porti-kosten te besparen proberen we zoveel mogelijk de inschrijving digitaal laten verlopen. Aan alle reünisten waarvan we over een email adres beschikken, hebben we de uitnodiging via de mail gezonden.

Heeft u niets ontvangen hebben wij waarschijnlijk niet het juiste email adres of is onze mail in uw SPAM map terechtgekomen.
De inschrijving voor de reünie is gestart

Woensdag 12 oktober 2022
8e MHO reünie
Hoe schrijven we ons in voor de
Digitaal via het keuzemenu  “Inschrijven reünie 2022” volgt een submenu naar twee
formulieren, een voor het inschrijven van een reünist en een voor de introducé.

Na het inschrijven van u als reünist, volgt na het versturen de keuze om een introducé in te schrijven of terug te keren naar het hoofdmenu.

Wij hebben uw actuele adres gegevens nodig om de toegang tot de kazerne te kunnen garanderen en u van een toegangsbewijs te kunnen voorzien.

Aangezien u de vrijheid van keuze heeft wie u meeneemt naar de reünie, vragen wij u alle gegevens van de introducé (ook opnieuw) op te geven om toegang tot de kazerne zeker te stellen.

Levert het digitaal invullen van de inschrijfformulieren een probleem op stuur dan een mail naar contact@marinehospitaal.nl  en we gaan samen uw inschrijving regelen.
Terug naar boven
We zenden geen ontvangstbevestiging van het geld of het inschrijfformulier.
Een week voor de reünie mag u de toegangsbewijzen verwachten, voor de eventuele introducé wordt een apart  toegangsbewijs toegezonden      
Zonder toegangsbewijs heeft u geen toegang tot de Marinekazerne
Deelname aan de reünie houden we op € 17,50 per persoon
( dus € 35,= wanneer u met een introducé komt).

U wordt verzocht het bedrag voor deelname  na inzending van uw formulier(en) over te maken
op gironummer NL27 INGB 0008 4898 47 t.n.v. de RC MHO Haarlem.

Stortingen van de reüniebijdrage, zonder het invullen van het inschrijfformulier geven geen garantie op een toegangsbewijs. Hiervoor moeten wij beschikken over uw actuele adresgegevens en die komen via uw bankgegevens niet duidelijk mee!
We hopen u op 12 oktober te mogen begroeten,
met vriendelijke groeten,
uw reüniecommissie.
Voor de reünie hebben wij op twee manieren onze uitnodigingen verzonden.
Per mail aan allen waarvan we over een email adres beschikken en per post aan hen
die dat "nog" niet aan ons hebben doorgegeven.
en sluit op 20 september. Op deze datum plaatsen wij de bestellingen,  maken de reserveringen en mogen we de opgegeven aantallen niet meer muteren. Na de sluitingsdatum kunnen wij u dus niet meer inschrijven en is restitutie van het inschrijfgeld helaas niet meer mogelijk.
Per Post Onze reünisten waarvan we "nog" niet over een email adres beschikken hebben de vooraankondiging en uitnodiging per post gezonden. Zij ontvangen een inschrijfformulier met een retourenvelop waarop helaas wel een postzegel geplakt moet worden.

Wij hopen zoveel mogelijk digitaal te gaan maar blijven natuurlijk voor hen die niet digitaal willen of kunnen corresponderen via de papieren weg.
Inschrijven     R e ü n i e s i t e   - M H O
Copyright © 1985 by Klepsoft