Inschrijfformulier reünist MHO  reünie  vrijdag 20 april 2018
    Reünist
Inschrijfnummer
reünist :
Dhr./Mw. :
Voornaam :
Voorletters &
tussenvoegsels
:
Achternaam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
Je Email :
Telefoonnummer :
Periode aan het MHO verbonden

& opmerkingen :
Dieetwens :
Ik neem een introduce mee JA / NEE :
Bij: Ja ik kom MET een introducé
dan na het verzenden van dit formulier de introducé
inschrijven met het inschrijfformulier introducé.
Met de TAB toets
gaat u naar het volgende veld.
Ik geef mij op voor deelname aan de  7e MHO reünie vrijdag 20 april 2018,
en maak het bedrag  € 17,50 per persoon (dus € 35,= wanneer ik met een introducé kom) omgaande over op gironummer NL27 INGB 0008 4898 47 t.n.v. de RC MHO.
Copyright © 1985 by Klepsoft              E-Mail: info@marinehospitaal.nl
Klik hier om terug te gaan naar de homepage