Per post d.m.v. het ingesloten inschrijfformulier.
Als oud personeelslid/ reünist ontvangt u een voor-ingevuld inschrijfformulier. We verzoeken u deze gegevens te controleren, eventueel aan te vullen en/of te wijzigen en vervolgens te retourneren m.b.v. de bijgesloten retourenvelop, helaas moet u een postzegel plakken.
Er zijn twee manieren om in te schrijven
We hebben de uitnodiging en het inschrijfformulier naar de reünist en niet naar de introducé verzonden. Staat u beiden als reünist ingeschreven dan ontvangt u mogelijk twee sets op hetzelfde adres.
We proberen in onze administratie introducees en reünisten van elkaar te onderscheiden en hopen daarbij op uw medewerking.

Aangezien u de vrijheid van keuze heeft wie u als meeneemt naar de reünie, vragen wij u alle gegevens van de introducé (opnieuw) op te geven om toegang tot de kazerne zeker te stellen
.
Handleiding inschrijfprocedure.

Vrijdag 20 april 2018
7e MHO reünie
Hoe schrijven we ons in voor de
Digitaal via het keuzemenu  “Inschrijven” volgt een submenu naar twee formulieren,
een voor het inschrijven van een reünist en een voor de introducé.

Levert het inschrijven een probleem op stuur dan een mail naar info@marinehospitaal.nl  en we gaan samen uw inschrijving regelen.
Terug naar boven
Copyright © 1985 by Klepsoft                   E-Mail: info@marinehospitaal.nl
We zenden geen ontvangstbevestiging van het geld of het inschrijfformulier.
Een week voor de reünie mag u de toegangsbewijzen verwachten, voor de eventuele introducé wordt een apart  toegangsbewijs toegezonden      
Zonder toegangsbewijs heeft u geen toegang tot de Marinekazerne
Deelname aan de reünie is gesteld op € 17,50 per persoon ( dus € 35,= wanneer u met een introducé komt). U wordt verzocht het bedrag voor deelname  na inzending van uw formulier(en) over te maken op   gironummer NL27 INGB 0008 4898 47 t.n.v. de RC MHO Haarlem, onder vermelding van uw inschrijfnummer. Dit nummer staat zowel op uw uitnodiging (naast of boven uw naam) als op het inschrijfformulier. De vermelding van dit nummer scheelt ons een hoop zoekwerk. Bij internetbankieren komt niet altijd het adres van de betaler mee en uw nummer is uniek.  Is het voor u de eerste reünie dan heeft u natuurlijk nog geen inschrijfnummer in te vullen.
We hopen u te mogen begroeten,
met vriendelijke groeten,
uw reüniecommissie.
1.
2.
Inschrijven     R e ü n i e s i t e   - M H O